Der findes 4 typer af medlemslister:

  • Medlemsliste
  • Restanceliste
  • Saldoliste
  • Jubilarliste

Medlemsliste

Denne liste indeholder medlemmer som har betalt deres medlemskab. Listen indeholder hverken opkrævet beløb, indbetalt beløb eller saldo.

Restanceliste

Denne liste indeholder medlemmer som har modtaget en faktura, men endnu ikke har betalt eller ikke har betalt det fulde beløb. Listen indeholder opkrævet beløb, indbetalt beløb eller saldo.

Saldoliste

Denne liste indeholder samtlige medlemmer, der har fået en kontingentopkrævning fra jagtforeningen i indeværende år. Listen indeholder opkrævet beløb, indbetalt beløb eller saldo. 

Jubilarliste

Denne liste indeholder medlemmer af foreningen som har jubilæum i foreningen eller i Danmarks Jægerforbund. De aktuelle jubilæer er: 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 år.