Når du har oprettet et hold, vil nedenstående opgaveliste blive vist på holdsiden de første par gange du besøger den.

Det første vi anbefaler, du gør, er at oprette en lektionsplan, så dine aspiranter kan se, hvad I skal igennem til de forskellige undervisningsgange. Denne guide tager dig igennem manuel oprettelse af lektionsplaner. Hvis du i stedet vil se, hvordan du bruger skabeloner eller kopierer tidligere lektionsplaner, kan du se det her: Opret lektionsplan fra skabelon.


Tilføj lektion

Et tryk på "Opret lektionsplan" i opgavelisten på holdsiden tager dig til siden med lektioner. Her vælger du "Ny lektion", for at oprette din første lektion.

Når du trykker på "Ny lektion" åbner formularen herunder.

I formularen indtaster du dine oplysninger som beskrevet herunder:

  • Dato (påkrævet): Lektionens dato
  • Tid (påkrævet): Lektionens start- og sluttidspunkt
  • Titel (påkrævet): Lektionens titel
  • Lektionsbeskrivelse (valgfri): Her kan du indtaste en kort beskrivelse af lektionens indhold
  • Forberedelse (valgfri): Her kan du skrive, hvad aspiranterne skal læse/gøre som forberedelse
  • Noter (valgfri): Her kan du skrive noter til dig selv, som aspiranterne ikke kan se

Når du har udfyldt ovenstående informationer kan du vælge, om det er nødvendigt at indtaste en lokation for undervisningen. Dette kan enten være adressen på jeres mødested eller navnet på det sted I skal mødes.

Checkboksen ved "Obligatorisk" bruges til at vælge om lektionen er obligatorisk. Denne information bruges til at afgøre om aspiranterne er klar til jagtprøven (Hvis en aspirant er markeret som tilstedeværende ved alle obligatoriske lektioner for et hold, bliver denne automatisk markeret som "Klar til jagtprøven" i protokoloversigten).

Til slut trykker du på "Gem" for at føje lektionen til lektionsplanen.


Rediger eller slet en lektion

Hvis du ønsker at redigere en lektion, gøres dette fra lektionsoversigten. Her trykker du blot på blyanten ud for den pågældende lektion, hvorefter en formular til ændring af lektionsoplysningerne bliver vist.

Hvis du vil slette en lektion, skal du trykke på papirkurven, hvorefter en pop-up vil bede dig bekræfte sletningen.