Når du har oprettet dit visitkort er det tid til at oprette dit første hold. Det kan du enten gøre ved at vælge "Opret et hold" eller "Opret nyt hold" på forsiden, eller fra siden "Mine hold", hvor du finder knappen "Nyt hold". Når du klikker på et af de førnævnte links, kommer nedenstående formular frem.

I formularen indtaster du dine oplysninger som beskrevet herunder:

  • Holdets navn (påkrævet): Navnet på dit undervisningshold
  • E-mail (påkrævet): En e-mailadresse hvor potentielle aspiranter kan melde sig på holdet
  • Telefon (påkrævet): Et telefonnummer som potentielle aspiranter kan ringe til med spørgsmål om holdet
  • Startdato (påkrævet): Startdatoen for holdets undervisning
  • Slutdato (påkrævet): Den forventede slutdato for holdets undervisning

Når du har udfyldt ovenstående informationer kan du vælge, om holdet skal bruge lokationen fra dit visitkort eller have sin egen lokation. Hvis du vil give holdet dets egen lokation, skal du fjerne fluebenet ved "Brug lokation fra visitkort" og fremsøge adressen i adressefeltet. Når du søger efter din adresse, kommer et kort frem nedenunder, så du kan bekræfte placeringen.

Checkboksen "Vis holdet på jaegerforbundet.dk" bestemmer om holdet skal vises på oversigten over jagttegnskursuslærere og -hold på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Til slut trykker du på "Opret" for at gemme dit hold.


Rediger holdoplysninger eller slet et hold

Hvis du ønsker at ændre oplysningerne for et hold eller slette holdet, kan dette gøres gennem menupunktet "Mine hold", hvor du finder nedenstående oversigt over dine hold.

Hvis du vil redigere holdoplysningerne, skal du trykke på blyanten, hvorefter formularen til redigering af holdoplysninger kommer frem.

Hvis du vil slette et hold, skal du trykke på papirkurven, hvorefter en pop-up vil bede dig bekræfte sletningen.