Foreninger som har valgt at benytte sig af Danmarks Jægerforbunds tilbud om en foreningskonto, kan se deres kontoudtog på Jægerweb.


Vælg adgang

Hvis du er formand eller kasserer i mere end en jagtforening, skal du starte med at vælge den ønskede forening i rullemenuen før du går ind i værktøjskassen.

Når du har gjort det, skal du vente på at siden genindlæser, så dit valg er registreret. Herefter finder du kontoudtog for foreningskonto under menupunktet Værktøjskassen i kategorien Økonomi.

Kontoudtoget viser som udgangspunkt den seneste måneds kontobevægelser. Hvis der ikke har været nogle bevægelser i den valgte periode, er kontoudtoget tomt. Ønsker du at se kontobevægelser for en bestemt periode, skal du vælge start- og slutdato og herefter trykke på "Vis kontobevægelser".

For hver kontobevægelse kan du se dato, bilagsnr. i DJ's økonomisystem, beskrivelse af bevægelsen, beløb samt saldo efter beløbet er indsat/hævet.

Når du kan se kontobevægelser på udtoget, har du også mulighed for at eksportere kontobevægelserne. Det kan enten ske som Excel- eller CSV-fil.