Adgangen til Jægerweb er styret af hvilke tillidsposter man har i Danmarks Jægerforbund. Disse tillidsposter kan både være i din lokale jagtforening eller i jægerråd, kreds eller udvalg. Hvis du er i tvivl om dine tillidsposter, kan du se dem under "Min profil", og hvis du har rettelser, skal du kontakte Medlemsservice.


Mail & SMS

Dette menupunkt indeholder funktioner til at kontakte medlemmer i foreninger, jægerråd og kredse.

Send mail

Udsendelse af mail er tilgængelig for jagtforeningsformænd, -kasserer og -sekretærer. Det er planen at funktionen også skal åbnes for jægerråd og kredse.

Send SMS

Udsendelse af SMS er tilgængelig for jagtforeningsformænd, -kasserer og -sekretærer.


Økonomi

Dette menupunkt indeholder funktioner til foreningens eller jægerrådets økonomi.

Kontingentsatser

Indberetning af kontingentsatser er tilgængelig for jagtforeningsformænd, -kasserer og -sekretærer. Funktionen er kun tilgængelig når det er tid til at indberette kontingentsatser forud for kontingentopkrævning.

Foreningskonto

Kontoudtog for foreningskonto er tilgængelig for jagtforeningsformænd, -kasserer og -sekretærer samt jægerrådsformænd og -sekretærer. Funktionen er kun tilgængelig hvis foreningen/jægerrådet benytter DJ's tilbud om foreningskonto.


Kredsmøde

Dette menupunkt indeholder funktioner til indberetning og kontrol af delegerede til kredsmøderne.

Indberet delegerede

Indberetning af delegerede til kredsmødet er tilgængelig for jagtforeningsformænd, -kasserer og -sekretærer. Indberetningen er åben forud for kredsmøderne og kun hvis kredsen benytter systemet.

Adgangskontrol

Adgangskontrol til kredsmødet er tilgængelig for kredskontrollanter.


Repræsentantskab

Dette menupunkt indeholder funktioner til indberetning og visning af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet.

Indberet repræsentanter

Indberetningen er tilgængelig for jægerrådsformænd og -sekretærer samt kredsformænd, -kasserer og -sekretærer. Jægerråd har adgang til at indberette repræsentanter og suppleanter indtil 2 uger før kredsmødet, hvorefter kredsen har adgang til at indberette repræsentanter.

Se repræsentanter

Visning af repræsentanter og suppleanter er tilgængelig for jægerrådsformænd, -sekretærer og -bestyrelser samt kredsformænd, -kasserer, -sekretærer og -bestyrelser.


Medlemmer

Dette menupunkt indeholder oversigt over foreningens medlemmer samt mulighed for at invitere nye medlemmer.

Medlemslister

Listerne med medlemmer er tilgængelig for jagtforeningsformænd, -kasserer og -sekretærer.

Inviter medlemmer

Funktionen til invitation af medlemmer er tilgængelig for jagtforeningsformænd, -kasserer og -sekretærer.