Indberetning af kontingentsatser kan ske hvert år efter sekretariatet har åbnet for funktionen. Det sker typisk i løbet af efteråret, og der bliver sendt et JægerNyt ud med information om deadlines når tid er.

Hvis I ønsker at beholde de nuværende satser, skal I ikke gøre noget, da satserne vil fortsætte uændret, medmindre de rettes. Ønsker I derimod at ændre satserne for det kommende år, kan I gøre det på Jægerweb under Økonomi -> Kontingentsatser.


Vælg adgang

Hvis du er formand eller kasserer i mere end en jagtforening, skal du starte med at vælge den ønskede forening i rullemenuen før du går ind i værktøjskassen.

Når du har gjort det, skal du vente på at siden genindlæser, så dit valg er registreret. Herefter finder du værktøjet til indberetning af kontingentsatser under menupunktet Værktøjskassen i kategorien Økonomi.

I værktøjet til indberetning af kontingentsatser finder du en oversigt over alle kontingentsatser for jeres lokalforening.

Kolonnerne "Aktuel sats pr." og "Aktuelt beløb" viser info om jeres nuværende kontingentsatser, mens kolonnen "Ny sats pr." viser hvornår de indtastede kontingentsatser træder i kræft.

Ønsker du nye satser for det nye år, tastes disse i de respektive felter i kolonnen "Nyt beløb". Kontingentsatser med gråt felt er låste og kan ikke ændres, mens kontingentsatser med hvidt felt er åbne for indtastning af ny sats.

Når du har indtastet de nye kontingentsatser og har trykket på "Gem ændringer", bliver du bedt om at bekræfte de indtastede kontingentsatser. I bekræftelsesvinduet kan du se hvor stor en procentvis ændring du har lavet for hver kontingentsats. Hvis ændringen overstiger 10%, bliver linjen markeret med rød.

Hvis du har lavet fejl i indtastningen, trykker du på "Luk" for at gå tilbage og rette din indtastning. Ellers kan du bekræfte din indtastning med knappen "Bekræft ændringer".

Når satserne er bekræftet, får du en mail med de ændrede satser.