Når I vil kontrollere medlemmernes adgangs- og stemmeret til kredsmøderne, kan I gøre brug af værktøjet til adgangskontrol. Værktøjet til adgangskontrol finder I på Jægerweb under Kredsmøde -> Adgangskontrol.


Vælg adgang

Før du kan tilgå adgangskontrollen, skal du starte med at vælge den ønskede kreds i rullemenuen før du går ind i værktøjskassen.

Når du har gjort det, skal du vente på at siden genindlæser, så dit valg er registreret. Herefter finder du værktøjet til adgangskontrol under menupunktet Værktøjskassen i kategorien Kredsmøde.


Find delegerede

Skærmbilledet til adgangskontrol består af en liste med alle medlemmer i kredsen samt muligheden for at download enten delegerede eller fremmødte.

På listen har du mulighed for at søge efter medlemmer (1) samt filtrere på jagtforening, jægerråd og om medlemmet er delegeret. Når du har fundet det ønskede medlem, kan du trykke på medlemmet for at få vist detaljerede oplysninger (2) eller markere medlemmet som fremmødt (3).

Markeringen som fremmødt giver jer mulighed for at holde styr på, hvem og hvor mange af de delegerede, som er mødt op.


Se detaljerede oplysninger

Når du trykker på et medlem, åbner en pop-up med detaljerede oplysninger. I pop-up vinduet kan du se medlemsinfo (1) og medlemskaber inkl. betalingsstatus (2). Derudover bliver der vist en advarselstekst, hvis medlemmet ikke har betalt sit hovedmedlemskab.


Download lister

Hvis kredsmødet bliver afholdt et sted uden adgang til internet, har I mulighed for at hente lister over både delegerede og fremmødte. Vælger I at gøre dette, skal I være opmærksomme på de GDPR regler, der knytter sig til at downloade, bruge, opbevare og slette medlemslister.