Som forening, jægerråd eller kreds i Danmarks Jægerforbund har I mulighed for at sende mail til medlemmer og tillidsfolk. Værktøjet til at sende mails finder I på Jægerweb under Mail & SMS -> Send mail.


Mailfunktionen er i øjeblikket kun tilgængelige for jagtforeninger. Jægerråd og kredse vil få adgang til funktionerne på et senere tidspunkt.


Vælg adgang

Start med at vælge den ønskede adgang (jagtforening/jægerråd/kreds) i rullemenuen før du går ind i værktøjskassen.

Vente på at siden genindlæser, så dit valg er registreret. Herefter finder du værktøjerne til mail og SMS under menupunktet Værktøjskassen i kategorien Mail & SMS.


Send mail

I menupunktet "Send mail", kan du se tre kasser. I den første kan du angive mailens indhold, i den anden kan du vælge modtagere af mailen og i den tredje kan du sende mailen eller planlægge udsendelse.

Angiv indhold

Når du vil sende en mail, skal du angive følgende oplysninger (1 & 2):

  • Emne: Her kan du indtaste mailens emnelinje.
  • Afsender: Her kan du indtaste afsendernavnet som du gerne vil have det vist hos modtageren. Du skal ikke indtaste en mailadresse, da alle mails bliver sendt fra noreply@jaegerne.dk.
  • Svar-til adresse: Her kan du indtaste en mailadresse som svar på mailen skal gå til.
  • Indhold: Her kan du indtaste mailens indhold. Du har mulighed for at tilpasse teksten ved at bruge mulighederne i værktøjslinjen.

Når du har angivet mailens indhold, kan du vælge at sende en testmail til dig selv eller andre (3), eller du kan forhåndsvise mailen som den vil se ud for modtageren (4).


Vælg modtagere

Når du skal vælge modtagere til mailen, afhænger mulighederne af din adgang. Valgmulighederne er:

  • Alle medlemmer: Mailen sendes til alle medlemmer af jagtforeningen/jægerrådet/kredsen.
  • Alle tillidsfolk: Mailen sendes til alle tillidsfolk i jægerrådet/kredsen. Denne mulighed er kun tilgængelig for jægerråd og kredse. (Endnu ikke tilgængelig)
  • Modtagere af Nyt fra lokalforening: Mailen sendes til alle medlemmer som har givet samtykke til at modtage "Nyt fra lokalforening" på deres profilside. Denne mulighed er kun tilgængelig for jagtforeninger.
  • Manuelt valg: Vælg modtagerne manuelt fra en liste. Jagtforeninger kan vælge blandt medlemmer, mens jægerråd og kredse kan vælge hvilke tillidsposter der skal modtage mailen.


Send mail

Når du har valgt modtagere af mailen, kan du vælge at planlægge den til senere udsendelse (5), at sende den med det samme (6) eller at gemme den som en kladde du kan gå tilbage og sende senere (3).