Kredsbestyrelsen har sin egen side på Jægerweb med funktioner som kan bruges i bestyrelsesarbejdet. Du kan se en forklaring af sidens funktioner og informationer i denne artikel.

Bestyrelsessiden er tilgængelig for medlemmer af kredsbestyrelsen samt kredsens hovedbestyrelsesmedlem.


1. Dokumenter

Dette er kredsens dokumentarkiv, hvor I kan uploade dokumenter som skal deles med kredsbestyrelsen. De uploadede dokumenter vil kun være tilgængelige for bestyrelsen.


2. Forum

Forummet er bestyrelsens interne rum, hvor I kan holde dialogen om større eller mindre emner kørende mellem bestyrelsesmøderne.


3. Bestyrelse

Oversigt over de bestyrelsesmedlemmer som er registreret i DJ's medlemssystem. Hvis I har ændringer til bestyrelsens sammensætning, skal I tage fat i Medlemsservice.


4. JægerNyt

Oversigt over de seneste 5 JægerNyt. Tryk på teksten for at åbne nyhedsmailen.