Som forening under Danmarks Jægerforbund har I mulighed for at sende SMS til medlemmer og tillidsfolk. Værktøjet til at sende mails finder I på Jægerweb under Mail & SMS -> Send SMS.


Vær opmærksom på at jagtforeningen vil blive opkrævet for afsendelse af SMS'er gennem Jægerweb. Den aktuelle pris kan du se på SMS-oversigten i Jægerweb.


Vælg adgang

Start med at vælge den ønskede adgang (jagtforening) i rullemenuen før du går ind i værktøjskassen.

Vent på at siden genindlæser, så dit valg er registreret. Herefter finder du værktøjet til SMS under menupunktet Værktøjskassen i kategorien Mail & SMS.


Send SMS

I menupunktet "Send SMS", kan du se tre kasser. I den første kan du angive mailens indhold, i den anden kan du vælge modtagere af mailen og i den tredje kan du sende mailen eller planlægge udsendelse.

Angiv indhold

Når du vil sende en SMS, skal du angive følgende oplysninger (1 & 2):

  • Titel: Her kan du give beskeden et internt navn som du og andre kan se i SMS-oversigten. Modtageren kan ikke se det.
  • Afsender: Her kan du indtaste afsendernavnet som du gerne vil have det vist hos modtageren. Navnet må maks. være 11 tegn langt.
  • Besked: Her kan du indtaste SMS'ens indhold. Du har løbende mulighed for at følge med i, hvor mange tegn (og dermed SMS'er) din besked fylder.

Når du har angivet SMS'ens indhold, kan du vælge at sende en testbesked til dig selv eller andre (3).


Vælg modtagere

Når du skal vælge modtagere til SMS'en, har du følgende valgmuligheder:

  • Alle medlemmer: Mailen sendes til alle medlemmer af jagtforeningen/jægerrådet/kredsen.
  • Manuelt valg: Vælg modtagerne manuelt fra en liste. Jagtforeninger kan vælge blandt medlemmer, mens jægerråd og kredse kan vælge hvilke tillidsposter der skal modtage mailen.


Send SMS

Når du har valgt modtagere af SMS'en, kan du sende den med det samme (4) eller at gemme den som en kladde du kan gå tilbage og sende senere (5).